کیت جداسازی DNA حیوانات

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    کیت جداسازی DNA حیوانات

    این کیت از یک ستون فقط DNA استفاده می کند که می تواند DNA ، Foregene protease و یک سیستم بافر منحصر به فرد را متصل کند. DNA ژنومی با کیفیت بالا می تواند در طی 30 تا 50 دقیقه از سلولهای مختلف کشت شده و بافتهای حیوانی استخراج شود.

    غشای ژل سیلیکا ژل فقط DNA که در ستون چرخش استفاده می شود ، ماده جدید منحصر به فرد Foregene است که می تواند به طور موثر و ویژه ای به DNA متصل شود ، و حذف RNA ، پروتئین های ناخالصی ، یون ها و سایر ترکیبات آلی سلول ها را به حداکثر برساند. 5-80 میکروگرم DNA ژنومی با کیفیت بالا می تواند از بافت 50-50 میلی گرم خالص شود.