کیت Cell Direct RT-qPCR

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    کیت Cell Direct RT qPCR

    این کیت از یک سیستم بافر لیز منحصر به فرد استفاده می کند که می تواند به سرعت RNA را از نمونه سلولهای کشت شده برای واکنش RT-qPCR آزاد کند ، در نتیجه فرایند تصفیه RNA وقت گیر و سخت را از بین می برد. فقط در 7 دقیقه می توان الگوی RNA را بدست آورد. معرف های 5 × Direct RT Mix و 2 × Direct qPCR Mix-SYBR که توسط کیت ارائه می شوند می توانند به سرعت و به طور موثر نتایج کمی PCR را در زمان واقعی بدست آورند.

    5 × Direct RT Mix و 2 × Direct qPCR Mix-SYBR دارای تحمل مهارکننده قوی هستند و مواد لیزر نمونه را می توان به عنوان الگو برای RT-qPCR به طور مستقیم استفاده کرد. این کیت حاوی RNA منحنی ترانس اسکریپتاز با خاصیت بالا RNA ، و پلیمراز داغ D-Taq DNA ، dNTP ها ، MgCl2 ، بافر واکنش ، بهینه ساز PCR و تثبیت کننده است.