Cell Total RNA Isolation Kit

  • Cell Total RNA Isolation Kit

    Cell Total RNA Isolation Kit

    این کیت از ستون چرخش و فرمول توسعه یافته توسط Foregene استفاده می کند ، که می تواند RNA کل با خلوص بالا و با کیفیت بالا را از سلول های کشت شده در صفحات 96 ، 24 ، 12 و 6 چاه به طور کارآمد استخراج کند. این کیت یک ستون پاک کننده کارآمد DNA را فراهم می کند ، که می تواند به راحتی مواد رویی و محلول سلول را جدا کرده ، DNA ژنومی را متصل و از بین ببرد. این عملیات ساده و صرفه جویی در وقت است. ستون فقط RNA می تواند RNA را با یک فرمول منحصر به فرد متصل کند. تعداد زیادی از نمونه ها می توانند به طور همزمان پردازش شوند.

    کل سیستم بدون RNase است ، به طوری که RNA خالص تخریب نمی شود. Buffer RW1 ، Buffer RW2 سیستم شستشوی بافر RNA به دست آمده عاری از پروتئین ، DNA ، یون و آلودگی ترکیبات آلی را تضمین می کند.