گیاه کیت جداسازی DNA

  • Plant DNA Isolation Kit

    گیاه کیت جداسازی DNA

    این کیت از یک ستون فقط DNA استفاده می کند که می تواند DNA ، Foregene protease و یک سیستم بافر منحصر به فرد را متصل کند ، که تصفیه DNA ژنومی گیاه را بسیار ساده می کند. DNA ژنومی با کیفیت بالا را می توان ظرف 30 دقیقه بدست آورد ، که از تخریب DNA ژنومی جلوگیری می کند.

    غشا-سیلیکاژل فقط DNA استفاده شده در ستون چرخش ، ماده جدید منحصر به فرد Foregene است که می تواند به طور م specificallyثر و خاصی به DNA متصل شود ، و حذف RNA ، پروتئین های ناخالصی ، یون ها ، پلی ساکاریدها ، پلی فنول ها و سایر ترکیبات آلی را به حداکثر می رساند.