کیت تست SARS-CoV-2 IgM / IgG (طلای کلوئیدی)

  • SARS-CoV-2 IgM/IgG Test Kit(Colloidal Gold)

    کیت تست SARS-CoV-2 IgM / IgG (طلای کلوئیدی)

    تشخیص و تمایز کیفی آنتی بادی های IgM و IgG به SARS-CoV-2 در سرم ، پلاسما (EDTA ، سیترات سدیم و هپارین لیتیوم) یا نمونه انگشت خون کامل ورید انگشت ، از بیماران مظنون به عفونت COVID-19 توسط یک ارائه دهنده خدمات بهداشتی.