فرهنگ شرکت

چشم انداز

در علوم زندگی متخصص و یک شرکت معتبر بین المللی شوید 

ماموریت

متخصص در IVD KIT و معرف تحقیق و توسعه ، با استفاده از فناوری Real Real-time RT PCR (Direct rRT-PCR) ، ارائه محصولات و خدمات رقابتی تر 

مقدار

مراقبت از زندگی ، آزمایش را بسیار آسان تر و سریعتر انجام دهید 

culture1