کیت Mini Plasmid Mini

  • General Plasmid Mini Kit

    مینی کیت جنرال پلاسمید

    این محصول از فناوری منحصر به فرد ستون تصفیه فقط DNA و فرمول کارآمد لیزر SDS استفاده می کند ، که می تواند DNA پلاسمید با کیفیت بالا را در طی 20 دقیقه از باکتری ها بدست آورد.